Innbyggerundersøkelsen 2017

Arrangementsinformasjon
Default file 1496754183

Innbyggerundersøkelsen 2017. Fornøyd? Misfornøyd? Hva mener innbyggerne?

Innbyggerundersøkelsen er den mest omfattende undersøkelsen av innbyggernes tilfredshet med det offentlige tjenestetilbudet. Dette er fjerde gang undersøkelsen er gjennomført. Hvilke utviklingstrekk ser vi så langt? Hva er innbyggerne fornøyd med, og hva er utfordringene?

Statssekretær Paul Chaffey i Kommunal- og moderniseringsdepartementet innleder om regjeringens politikk for brukerretting, før Difis direktør Steffen Sutorius går gjennom funn og trender i datamaterialet.

Påmelding gjøres her.

sentralen
eksternbillett