Solidaritet eier ingen grenser!

Arrangementsinformasjon
Default file 1497857671

Norsk Handikapforbund Oslo inviterer til møte med sin søsterorganisasjon i Malawi!

Hvordan arbeider man med  Interessepolitikk i Malawi? Vi får besøk av to ungdommer som forteller om deres arbeid og vi utveksler ideer og tenker høyt sammen. Sammen  skaper vi solidaritet. 

Alle er velkommen, og du behøver ikke være  medlem. Ta gjerne med deg venner. Vi serverer litt mat.

sentralen
eksternbillett