Boost – Technology and Equality in Music

Arrangementsinformasjon
Default file 1496734923

Boost er  en internasjonal konferanse som vil diskutere to områder i endring der  musikkmiljøet i Norden går i front: Bruk av ny teknologi og arbeidet for  kjønnsbalanse.

Gjennom seminarer og workshops skal forskere,  musikere, teknologer og prosjektledere diskutere likestilling, teknologi  og hvilke utfordringer og muligheter teknologien skaper for arbeidet  med likestilling i musikklivet.

 Konferansen skal som åpne opp for  nye ideer og internasjonalt samarbeid. Vi presenterer nye teknologiske  løsninger, nye perspektiver og nye muligheter for alle som er opptatt av  musikk, teknologi og kjønnsbalanse.


Billetter kjøpes på boost2017.com

sentralen
eksternbillett