2 Rom – Musikk av Unge Komponister

Arrangementsinformasjon
Default file 1497366620

Deltakere fra Jenteprosjektet ved Norges Musikkhøgskole fremfører egne komposisjoner i Hvelvet og Forstanderskapssalen 20.juni, som en del av konferansen Boost – Technology and Equality in Music.

Jenteprosjektet er et sjangeruavhengig komposisjonsprogram, åpent for alle jenter over 16 år som vil lage musikk. Rune Rebne er initiativtaker bak prosjektet, som startet opp i september 2016.

Programmet tar sikte på å skape en trygg og inspirerende arena for å utvikle kunnskap og kompetanse innen musikkomposisjon. Gjennom å være en slik møteplass, håper programmet å kunne bidra til å øke antall kvinnelige komponister og potensielt rekruttere et høyere antall jenter til komposisjonsstudier.

2 Rom – Musikk av Unge Komponister byr på komposisjoner av Thea Emilie Wang, Anna Linh Berg, Guosté Tamulynaité, Jenny Berger Myhre, Beate Røgler, Solveig Wang og Victoria Nunes Finstad.


Gratis inngang.

sentralen
eksternbillett